Jelentkezzen be a hirdetés feladáshoz

Régi bútorok

Régi bútorok

A Seuso kincsek

Seuso kincsek

A régi tárgyak gyűjtése maga is művészet és igen sok ismeret megszerzésére ad alkalmat. Ez a tudás nemcsak magukra a műtárgyakra vonatkozik, hanem kiterjed megszerzésük módjára és karbantartásukra is. Sajnálatos módon az antik tárgyak és régiségek értékének megbecsüléséhez nincs biztos iránytű, de tapasztalat és tudás révén tájékozottá válhatunk.

A Ming porcelán

A Ming porcelán

1751-es kiadású régi Biblia eladó.Ár: 300 000 dollár1751-es kiadású régi Biblia eladó. Ár: 300 000 dollár
Im-Hof Rudolf János nyomdász bibliafordítása.

A könyv tartalmának ismertetése:
-Különleges történelmi jegyzet.
-Szentírás/Mózes 1.könyvétől- a Jelenések könyvéig/
-Dávid énekes zsoltárai.

A különleges történelmi jegyzet tartalmi áttekintése:
-Bibliaforditások kronológiája az i.sz 1.századtól-az 1751 évig.
-Ennek az 1751-es bibliaforditásnak a történelmi jegyzete történelmi áttekintést ad,
tényszerű adatokkal,évszámokkal,nevekkel,eseményekkel.Ennek a régi könyvnek
a történelmi jegyzetében i.sz 1.századtól-az 1751. évig időrendi sorrendbe vannak
feljegyezve,hogy kik,mikor és milyen körülmények között fordították a szentírást,
vagy annak részeit.

Az 1751-es kiadású régi Biblia legfőbb tartalmi része a Szentírás,
az Ó-és Új szövetség pontosabb elnevezéssel a Héber Iratok és a
Keresztény Görög Iratok,a Mózes 1.könyvétől-a Jelenések könyvéig.
Ebben az 1751-es forditású Bibliában Isten neve,a ,,Jehova" név több helyen is megtalálható!
-A Biblia Jehova Istennek az emberiséghez szóló írott Szava.1600 éven át mintegy 40 személy által
jegyeztette fel Isten,de szellemének aktív segítségével,ő maga irányította a leírást,ezért
a Biblia ,,Istentől ihletett" könyv (2Timótheus 3:16,17), Isten szent szelleme által íródott (2Péter 1:20,21).
Bár emberek írták le a szavakat,Isten irányította gondolataikat,úgyhogy
a Biblia valóban ,,Isten beszéde" (1Thessalonika 2:13).
-A Szentírás védelmet nyújt,és helyes úton vezeti az embert (Példabeszédek 3:5-7),(1Péter 5:6-9).
-Isten Szavának tanulmányozása közben megismerjük magát Istent.(Róma 1:20),(Zsoltárok 83:19 /Károli/),
(2Mózes 33:20),(2Mózes 34:6),(4Mózes 23:19),(5Mózes 32:3,4),(Zsoltárok 18:30),(Zsoltárok 33:5),
(Zsoltárok 37:28),(Ésaiás 46:9-11),(Jeremiás 9:23,24),(János 3:16),(Róma 2:4),(1János 4:8-10).
-A világegyetem megléte,működése,a galaxisoktól a legkisebb atomig,valamint
a Szentírás tartalma annak történelmi,archeológiai visszaigazolása bizonyítja
hogy Isten létezik és nem a vak,érzések,értelem nélküli véletlen hozta létre a világmindenséget!
(1 Mózes 1.és 2. fejezete),(Jób 38,39 fejezete).
-Jehova Istennek nem volt kezdete,mindig is létezett és létezni fog! (Zsoltárok 90:2),(1Timótheus 1:17).
Találóan nevezik Istent ,,az öreg korúnak",hiszen a végtelenségbe nyúlik vissza a léte. (Dániel 7:9,13).
Jehova Isten jövője is örök.Egyedül Ő az ,,örökkévalóság Királya" (Jelenések 10:6 , 15:3,NW),(Jeremiás 10:10).
Isten előtt ezer esztendő annyi, ,,mint a tegnapi nap,amely elmúlt,és mint egy őrjárási idő éjjel"
(Zsoltárok 90:4).
-A Szentírás segítségével ismeretet szerezhetünk Jézus Krisztusról.
Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása,az egész teremtés elsőszülötte,mert általa
teremtetett minden más az egekben és a földön,a láthatók és a láthatatlanok.(Kolossé 1:15-17),(János 8:58).
Jézus Krisztus,aki Isten Fia (Máté 3:16,17),(Máté 16:15-17) Istentől jövő küldetését teljesítette itt a földön.
(Lukács 1:26-35,37),(János 1:14),(János 17:3,8,17,18),(1János 2:1,2),(1János 3:8).
Jézus tanításainak és tevékenységeinek a részleteiről szintén a Bibliából olvashatunk.
Jézus váltságáldozati halálának nagyon fontos jelentősége van az emberiség számára!
Jézus Krisztus Isten Fia,aki azért jött a földre,hogy az életét adja az emberiségért,csak így volt
megszerezhető a megfelelő váltságáldozat,ami lehetővé teszi számunkra,hogy megszabaduljunk a
bűntől és a haláltól. (János 3:16,17),(János 3:36),(János 10:17,18),(János 14:6),(Róma 5:8,19),
(Róma 6:9,10),(2Korinthus 5:14,15),(Kolossé 1:19-23),(1Timótheus 2:3-6),(2Timótheus 1:10),(Titus 2:13,14),
(1Péter 3:18),(1János 1:8),(1János 2:2),
A Biblia Isten szava választ ad az élet fontos kérdéseire:
-A világegyetem eredete: ,,Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet" (1Mózes 1:1).
-A Biblia segítségével megértjük az élet értelmét.Választ ad olyan kérdésekre is, mint:
-Honnan származik az élet? (1Mózes 1.fejezete),(1Mózes 1:27,28),(1Mózes 9:18,19),
(Máté 19:4,5),(Cselekedetek 17:24-26).
-Miért halunk meg? (1Mózes 2:15-17),(1Mózes 3:1-6),(1Mózes 3:17-19),(1Mózes 3.fejezete),
(Prédikátor 3:19,20),(Róma 5.fejezete),(Róma 5:12,19-21),(Róma 6:12),(Róma 6:23).
-Lesz feltámadás! Jézus Krisztus amikor itt járt a földön feltámasztott személyeket a Biblia
beszámol ezekről az esetekről! (Lukács 7:11-16),(Lukács 8:49-56),(János 11:25),(János 11:11-45).
Jehova Isten feltámasztotta Jézus Krisztust! (Cselekedetek 2:31-33),(Cselekedetek 10:37-41),
Jézus Krisztus feltámadása a garancia!
(János 5:28,29),(János 6:40,44),(János 20:24-30),(Róma 6:9,10),(Róma 10:9-11),(1Korinthus 15:3-8),(1Korinthus 15:20-22),
(1Korinthus 15:12,13-17,32),(1Thessalonika 4:13,14),(Jelenések 1:1-3,9-19),(Jelenések 20:12-15).
-A föld örökké megmarad! (Prédikátor 1:4),(Ésaiás 45:18),(Zsoltárok 104:5).
-Örök élet itt a földön,a föld békés,tökéletes emberekkel fog betelni! (Zsoltárok 37:9-11,29),
(Példabeszédek 2:21,22),(Máté 5:5),(János 3:16,36),(János 6:47),(János 17.3),(Róma 2:6,7),(Róma 6:23),
(Titus 1:2),(1János 2:17),(Jelenések 21:3-5).
-Isten Királysága lefogja váltani az emberi kormányzatokat! (Dániel 2:44),(Máté 6:9,10),
(Máté 24:14),(1Korinthus 15:24),(Jelenések 4:11).
-Ki a felelős a világszerte tapasztalható bajokért?
Isten igazságos irányadó irányelveit az emberek a legszélsőségesebb módon mellőzik életmódjuk során!
A mai nehéz időket a gonoszok uralma,illetve a Főgonosz az Ördög, és a démonai okozzák! (Prédikátor 8:8-13),
(Galátzia 6:7),(2Thessalonika 2:9-12),(1János 5:19),(Róma 1:18,24-32),(2Timótheus 3:1-5),(Jakab 1:14,15).
A Biblia Isten Szava leleplezi az Ördögöt,és a módszereit! (Cselekedetek 10:38),(1Korinthus 10:20),(2Korinthus 4:4),
(2Korinthus 11:14,15),(1Péter 5:6-9),(Efézus 6:11,12),(1János 5:19).
A Biblia feltárja hogy az Ördögnek rövid ideje van! (Róma 16:20),(Jelenések 12:7-12),(Jelenések 12:9,12).
Jehova Isten megszünteti a gonosz Sátánt az Ördögöt,és a gonoszokat! (Zsoltárok 37:9-11),(Zsoltárok 104:35),
(Példabeszédek 2:21,22),(1Korinthus 6:9,10),(Galátzia 5:19-21),(1János 1:8),(1János 3:4,8),(Jelenések 11:18),
(Jelenések 12:10,12),(Jelenések 20:1-3,7-10,14,15),(Jelenések 21:8).
-Isten ítéletnapja elötti jelek! (Máté 24:6-8,12-14),(Máté 24:21,37-39),(Lukács 21:11,31),(Róma 1:18,24-32),
(2Timótheus 3:1-5).
-A mindenható Isten nagy napjának háborúja,Isten itéletnapja,Armageddon! (Máté 24:36-39),(Lukács 17:26-30),
(2Péter 3:5-7),(2Thessalonika 1:6-8),(Jelenések 16:14,16),(Jelenések 19:11-21),(Jelenések 20:1-3,7-10),
(Jelenések 21:8).
Miután Jehova Isten megszünteti a gonoszságot és a szenvedést,a föld paradicsommá lesz alakítva! -Isten megszünteti a halált is! (Ésaiás 25:8,9),(1Korinthus 15:26),(Jelenések 21:3-5),(Jelenések 20:14,15).
Az emberek tökéletesen egészségesek és boldogok lesznek,és örökké élnek majd!
Tökéletes,szenvedéstől mentes emberi élet itt a Földön paradicsomi körülmények között!
Dániel próféciai látomása az eljövendő Királyságról (Dániel 2:44),(Dániel 7:13,14).
A Dániel 7:13,14-ban olvashatunk arról,hogy a Teremtő Isten összhangba hozza önmagával ismét a
teremtett világot Jézus Krisztus által,valamint Jézust felruházta az egész föld feletti uralommal is.
Új korszakot nyit meg Isten a föld történelmében egy Királyság kormányzat által,ennek a Királyság
kormányzatnak az égben lesz a székhelye,és Jézus Krisztus a kinevezett Királya.(Jelenések 11:15).
Ez a Királyság Isten eszköze,amit felhasznál arra hogy a földet boldog és békés lakóhellyé tegye az
emberek számára.(Ésaiás 32:17),(Lukács 2:14),(1Korinthus 15:24-28),(Jelenések 11:18),(Jelenések 21:3,4).
Jehova Isten kormányzata az emberiség gondjainak egyetlen igazi megoldása!
A fennálló nehézségek megoldásához olyan hatalomra,képességre és tulajdonságokra van szükség,
amilyennel egyetlen ember sem rendelkezik.Egy ember sem tudja például az emberiséget Sátán és
démonainak befolyása alól megszabadítani.Isten azonban képes rá,és megis igérte,hogy ezt megteszi!
Jehova Isten Királyságának programaja:
-Békét és harmóniát teremt (Jelenések 5:13),(Jelenések 15:3,4).
-Uralma alatt az emberiséget az őszinte szeretet fogja egyesíteni.(Galátzia 5:22,23).
-A földön egységes emberi társadalom lesz!
-Nem lesznek háborúk! (Ésaiás 2:4),(Ésaiás 11:9).
-A szegénység,az alultápláltság,az élelmiszerhiány megszűnik!
A Mindenható Isten bőséges élelmiszerellátást biztosít az egész emberiség számára!
-Jehova Isten Királysága valóra váltja,megvalósítja azt hogy kényelmes otthona legyen mindenkinek! (Ésaiás 65:21,22).
-Mindenki számára megfelelő foglalkozást biztosít a Királyság kormányzat! (Ésaiás 65:23).
Jehova Isten teljes biztonságot és védelmet szavatol az embereknek és tulajdonaiknak! (Mikeás 4:4),(Zsoltárok 37:10,11).
-Nem lesz öregedés,betegség,halál! Milyen jó lesz újból találkozni azzal,azokkal akiket elveszítettünk!
A feltámadás különleges csodája által a Mindenható ,Termtő,Isten ezt is megtudja valósítani! (Lukács 1:37).
-Boldog örömet fog jelenteni az állatok békéje,a virágok illata,a százszínű föld arculata és az
örökké változó évszakok.(1Mózes 8:22).
-Az emberek megszabadulnak betegségeiktől és testi fogyatékosságaiktól,aminek eredményeként
teljes,jó egészségben nyerhetik el az örökké tartó életet. (Ésaiás 25:8),
Amikor Jézus a földön járt,sok csodát tett!Ezzel mutatta meg,hogy joga és hatalma van arra,hogy
meggyógyítsa a betegeket,visszaadja a vakok látását,meggyógyítson testi fogyatékosokat,sőt,halottakat is
feltámasszon! (Lukács 7:20-23).
Szerető Istenünk ,Égi Atyánk azt akarja hogy boldogok legyünk, örökké éljünk itt a földön biztonságos
körülmények között,minden elszenvedett fájdalmat,hiányosságot helyre fog állítani!
Égi Atyánk Jehova Isten szeretettel,igazsággal fog irányítani,az életre tanítani,hiszen Ő alkotott mindent!
Mi az amit már most megtehetünk?
Szerezzünk ismeretet Istenről,és Jézus Krisztusról a Biblia segítségével, és ismerjük meg Isten akaratát.
Mindenkinek,aki cselekszi Isten akaratát,lehetősége lesz arra,hogy örökké élvezze a Királyság áldásait!
(János 17:3),(1János 2:17),(Galátzia 5:19-23).
A Teremtő,a Mindenható Jehova Isten szándéka biztos! (Ésaiás 55:8-11),(Ésaiás 48:17).
,, A királyságnak ezt a jó hírét prédikálják az egész lakott földön tanúskodás végett " (Máté 24:14).
A hirdetendő üzenet feltárja,hogy a mennyben Isten Királysága Jézus Krisztus vezetésével megkezdte az
uralkodást.Isten Királysága hamarosan véget vet a dolgok egész gonosz rendszerének,egy igazságos Új
Világot hoz létre Isten itt a földön paradicsomi körülmények között,ahol az emberiség tökéletes lesz!
Ezt a jó hírt prédikálják több mint 200 országban és szigeten,a föld legtávolabbi részéig Jehova Tanúi.
Kérdése van?Szeretne bővebb bibliai ismeretet szerezni Istenről,az ő Királyságáról és az emberiségre vonat-
kozó csodálatos szándékáról?Ingyenes bibliatanulmányozásban lehet része!
Bövebb érdeklődés esetén bátran vegye fel a kapcsolatot Jehova Tanuival!

Ár: 
59 000 000 Ft

Hírdetések

Régi órák gyűjtése

Régi órák gyűjtése

Régiség lexikon

Régiség lexikon